"เวลามิสซา"
Time of Massวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
Mon - Sat
6.00 น. , 19.00 น.
6.00 AM ,7.00 PM

วันอาทิตย์
Sunday


6.00น. ,8.30น. ,19.00น.
6.00 AM. ,8.30 AM. ,19.00 PM.

***********.
อบรมผู้นำ BEC ระดับแขวง สังฆมณฑลจันทบุรี
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มพระเมตตาสังฆมณฑลจันทบุรี
พิธีโปรดศีลกำลัง วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
ค่ายเด็กช่วยมิสซา วัดหัวไผ่
พิธีปลงศพ ฟรังซิสโก สง่า พรงาม